عوامل موثر در استهلاک زود هنگام تيغ برش
دسامبر 27, 2015

مواردی که هنگام تهيه تيغ لازم است رعايت گردد

 

  مواردی که هنگام تهيه تيغ لازم است رعايت گردد 

 

1-  انتخاب صحيح  : که برای سفارش تيغ فولادبرمناسب لازم است مشخصات قطعات خود را شامل  شکل هندسی ( گرديا چندضلعی) – شماره استاندارد يا گروه فولاد ( ساختماني ابزاری سردکار- ابزاری گرمکار- استيل – سمانته – و …) شکل مقطع برش ( توپر يا تو خالی ) – قطر خارجی – وهمچنين ظرفيت برشدامنه سرعت ( سرعت حداقل و سرعت حداکثر حرکت خطی تيغ درماشين اره نواری موجود ) نوع اره نواری ( لولايی يا ستونی ) و را به اين واحد اعلام نماييد .

2- رعايت ميزان کشيدگی تيغ  متناسب با توضيحات موجود در کاتالوگ اره نواری موجود .

3- آب بندی کردن تيغ قبل از شروع برشکاری : باين ترتيب که پس از بستن تيغ جديد و استارت دستگا ه- تيغ را با ولوم کنترل جريان هيدروليکی کم (توسط ولوم کنترل فشار هيدروليکی ) بسمت قطعه کار هدايت نموده وپس ازمماس شدن با سطح قطعه کار-ولوم کنترل فشار رادر حالت  واجازه ميدهيم تا تيغ درحالت مماس چند دقيقه وتحت پوشش مايع خنک کننده کارکند .

4- انتخاب مناسب سرعت تيغ و سرعت برش ( به تبعيت از جنس قطعه کار )

5- انتخاب مناسب نوع و غلظت مايع خنک کننده ( به تبعيت از جنس قطعه کار )

6-  اطمينان از محکم بودن قطعه کار بين فکهای گيره قبل از شروع برشکاری .

7- دقت نماييد تا محل ورود تيغ به قطعه کار هنگام شروع عمل برشکاری دارای زائده و زدگی نباشد .

8- جهت جلوگيری از شکستن تيغ در زمان برشکاری قطعات گرد (مخصوصا قطعات قطور ) دقت نماييد تا فشاربرش  هيدروليکی درابتداوانتهای عمليات برشکاری زمان ورودتيغ به قطعه کاروخروج ازآن کمتراز فشار برش هيدروليکی در قسمتهای ميانی قطعه کار انتخاب شود .

9- درهنگام برشکاری فول اتومات نيز جهت جلوگيری از فعال شدن مورد فوق لازم است فشار برش هيدروليکی را به گونه ای انتخاب کنيد که در ابتدا  و انتهای عمل برشکاری که کمترين تعداد دندانه تيغ با قطعه کار درگير ميباشند احتمال شکسته شدن تيغ به حداقل برسد .

10- اهميت خنک کاری تيغ هنگام عمل برشکاری ايجاب ميکند که ضمن رعايت غلظت و روانی جريان مايع خنککننده مسير انتقال آنرا نيز مداوما  کنترل کرده و درصورت لزوم از وجود ذرات براده  تميزکاری کنيد .

11- درصورتی که انتقال نيرو از موتوراصلی اره نواری توسط تسمه انجام ميگيرد دقت کنيد تا همواره تسمه کشيده و  محکم بوده تاهنگام برشکاری قطعات قطور موجب توقف تيغ در قطعه کار و شکستن دندانه ها نشود  .

12- دستکاری تنظيمات اوليه کارخانه سازنده در قسمت فلكه هاي چرخاننده تيغ در اره نواری موجب كوتاه شدن عمر مفيد تيغ و ايجاد ترک خوردگی دربين دنده ها يا درقسمت پشت تيغ خواهد شد .

 

  اين واحد ضمن آرزوی موفقيت برای شما آمادگی خود را جهت ايجاد يک رابطه کاری مستمر و ارائه مشاوره دقيقتر اعلام ميدارد .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *